+38 044 225 28 61

Analytics

Analityka

Obrazy lotnicze i kosmiczne zawierają wiele różnych informacji o terenie. Jednak obiekty na nich wydają się nieprzyzwyczajone i dlatego często pozostają nierozpoznane przez nieprzygotowanego obserwatora. Ale można nauczyć się czytać obrazy, tak jak listy lub notatki. Odczytywanie obrazów lotniczych nazywa się odszyfrowaniem.

 

W procesie rozszyfrowywania obrazów lotniczych specjaliści rozpoznają interesujące ich obiekty, znając ich charakterystyczne cechy rozszyfrowania. Wśród wielu funkcji deszyfrowania pięciu głównych - forma przedmiotu, jego wielkość, kolor (lub barwy, gdy obraz ma czarne i białe), opadające cienia wykonania obiektu, wzór obrazu. Ważne jest również, aby rozważyć związek, zależność obiektów i zjawisk w przyrodzie, dostarcza informacji na temat ukrytych obiektów i procesów, które nie są przedstawione na fotografiach.

Analityka Analityka

Technologia i organizacja pracy odszyfrowywania zależy od zadań, terenu, skali i rodzaju obrazów (fotograficznych lub skanerowych, termicznych, radarowych itp.), od użycia pojedynczych obrazów lub ich serii (wielostrefowe, wielotorowe). Istnieją różne schematy organizacyjne i technologiczne służące do odszyfrowania, ale wszystkie obejmują następujące etapy:

  1. Zapoznanie z zaleceniami metodologicznymi dla pewnego rodzaju interpretacji, literaturą i materiałami kartograficznymi dla przedmiotu i obszaru badań.
  2. Identyfikacja zestawu obiektów odszyfrowujących.
  3. Sporządzenie wstępnej legendy o przyszłym schemacie odszyfrowania lub mapie.
  4. Dobór zdjęć do interpretacji, transformacja obrazów w celu zwiększenia ich wyrazistości, przygotowanie urządzeń i pomocniczych środków interpretacji. Należy pamiętać, że zdjęcia optymalne dla jednego zadania mogą nie być skuteczne dla innego.

 20170128 02Zdjęcia są zwykle podzielone na bezpośrednie (proste i złożone) i pośrednie. Bezpośrednie proste funkcje odszyfrowywania - kształt, rozmiar, ton (kolor) obrazu i cienia, ale złożona (złożona) cecha, która łączy wyżej wymienione cechy - obraz obrazu. Pośrednie atrybuty są oparte na relacjach między obiektami, na możliwości identyfikowania obiektów, które nie są widoczne na obrazie od innych dobrze reprezentowanych obiektów. Pośrednie atrybuty to także lokalizacja obiektu, bliskość geograficzna, ślady oddziaływania obiektu na środowisko. Każda funkcja ma swoje własne cechy, przejawiające się w bezpośrednich i pośrednich funkcjach rozszyfrowania, które na ogół nie są stałe, ale zależą od pory roku, czasu i zakresów spektralnych badania, skali zdjęć itp. Najbardziej rozwinięte do obrazów zakresu widzialnego, te cechy mają swoje osobliwości w obrazach termicznych i radarowych. Tak więc ton obrazu na zdjęciach w zakresie widzialnym zależy od jasności obiektów, w podczerwieni termicznej - od ich temperatury, w zakresie radiowym - od chropowatości powierzchni, wilgotności, geometrii oświetlenia przez wiązkę radiową. Na obrazach termowizyjnych nie ma takiego znaku rozszyfrowującego jak cień, a na obrazach radarowych wykorzystanie struktury obrazu płaskich obszarów jest skomplikowane przez obecność szumu plamkowego. W zależności od konkretnych warunków zmienia się względne znaczenie charakterystyki rozszyfrowania oraz same znaki.