+38 044 225 28 61

Oficjalne oświadczenie prasowe dotyczące wyników konferencji GISTECH.UA-2018

Oficjalne oświadczenie prasowe dotyczące wyników konferencji GISTECH.UA-2018

22.05.18

22 maja w Kijowie odbyła się ósma międzynarodowa konferencja "GISTECH.UA-2018", w której wzięło udział 320 specjalistów z 160 organizacji. Firma Tvis jest wdzięczna wszystkim uczestnikom i oferuje waszej uwadze oficjalny komunikat prasowy tego wydarzenia. Prosimy uczestników o przesyłanie komentarzy i uwag, głównie o krytykę, ponieważ chcemy, aby kolejne kroki były jeszcze lepsze.

Oficjalne oświadczenie prasowe dotyczące wyników konferencji GISTECH.UA-2018

Sponsorami wydarzenia byli: SmartDrones - sponsorem generalnym, AIRBUS (Francja), European Space Imaging (Niemcy), Hewlett-Packard, firma EOS Data Analytics, firma CHCNAV i elNAV, firma «GeoSys», spółka «EPS», dom handlowy LTrade (PJSC "ELIMIZACJA"). Partnerami konferencji byli - Nawigacyjno-geodezyjny centrum (m. Charków.), Hi-Target UA, MMR, Kijówski Instytut Stosunków Lądowych.

Konferencję otworzył dyrektor firmy TVIS, Oleś Yasinski, jako organizator konferencji. W swoim przemówieniu podziękował sponsorom i partnerom za wsparcie, a także opowiedział program konferencji.

Po krótkim powitaniu uczestników Konferencji CEO „System Solutions” Władzimir Babczenko mówił o firmie ukraińsko-szwajcarskiej. W szczególności o praktyce korzystania z laserowego skanowania dróg. Dzisiejsza technologia pozwoli Ukrautodorowi zaoszczędzić czas i pieniądze na badaniach geodezyjnych podczas napraw dróg.

Następnie, po krótkim ogłoszeniu wystaw sprzętu geodezyjnego od firmy E.P.S. i elNAV, wystąpił Akimow Serwer z SmartDrones. Opisał UAV oferowanych przez Spółkę i dał krótki opis najbardziej popularnych produktów.

Konsultant SmartFarming Wadim Ostapenko mówił o nowych produktach dostarczanych przez firmę. Opowiedział jak z pomocą zdjęć satelitarnych o różnej rozdzielczości i danych z UAV można monitorować i obliczać gęstości roślin, szkodników i chwastów porażenia monitoringu, monitorowanie operacji produkcyjnych wykonywanych. Mówił także o wynikach automatycznego generowania i pokazywał mapy tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji i analityków. Zakończył swoją recenzję, przeglądając najważniejsze UAV i czujniki do gromadzenia danych do agromonitoringu.

Łukash Chwistek z Polski zaprezentował rozwój FlyTech UAV - Aircraft UAV - BIRDIE. Krótko zapoznał słuchaczy ze specyfikacją warkotem, opisał korzyści z używania Birdie w różnych sektorach, koncentruje się na technologii, aby uzyskać najwyższej jakości ortofotografii że jest ona wykorzystywana w Flytech UAV. Podczas raportu powiedział próbki uzyskanych ortofotografii oraz pochodnych fotografowania Birdie - numerycznego modelu terenu i 3D-modeli.

Mykoła Uvarow z EOS Data Analytics opowiedziała o usługach jednej platformy monitorowania stanu uprawy i prognozowania zbiorów upraw EOS. Dzięki tej platformie firma wykorzystuje zdjęcia satelitarne do klasyfikowania upraw i pokrycia terenu, monitorowania upraw i prognozowania plonów, określania wilgotności gleby i rodzajów gleby oraz szczegółowych pól meteorologicznych.

Lew Kuzmin z EOS Data Analytics mówił o tym, jak cztery komponenty platformy EOS: Land Viewer, Storage, Vision, Processing - zapewniają wyjątkową przewagę konkurencyjną użytkownikom geobazy. Platforma umożliwia interakcję z danymi o lokalizacji w chmurze, dzielenie się danymi, wyszukiwanie, analizę i przetwarzanie.

W ramach konferencji odbyła się wystawa sprzętu geodezyjnego - oddzielna sala hotelu z najlepszymi próbkami sprzętu geodezyjnego firm CHCNAV i elNAV, EPS, SystemSolution (Leica), Elmiz (LTrade), KMS (Trimble) oraz wystawa UAV od sponsora generalnego konferencji - największy integrator technologii dronów na rynku ukraińskim SmartDrones, który zaprezentował swoje drony na tarasie drugiego piętra hotelu.

Drugi blok konferencji rozpoczął się od raportu HP - złotego sponsora forum - poświęconego rozwiązaniom HP, które najlepiej nadają się do różnego rodzaju zadań geograficznych. W swojej prezentacji Walentin Kowszun mówił o technicznych cechach stacji dużej mocy linii Z do profesjonalnego przetwarzania dużych zbiorów danych, minikomputerów do programów CAD, a także o lżejszych opcjach - laptopach i tabletach, ulepszonych do złożonych i codziennych zadań..

Zamiast przedstawiciela Phase One (Niemcy) Bertranda Saint-Guillema, który z przyczyn technicznych nie mógł przybyć do Kijowa, wystąpił Ołeksij Domański. Mówił o fotografii lotniczej i rozwiązaniach przemysłowych z pierwszej fazy. Firma oferuje drony, helikoptery i kamery lotnicze z czujnikami 100MP i więcej dla uzyskania wyraźnego obrazu i szerokiego pola widzenia. Alex podał specyfikacje techniczne najpopularniejszych kamer z fazą pierwszą, a także zademonstrował niesamowitą rozdzielczość kamer i możliwości dodatkowych czujników.

Przedstawiciel European Space Imaging Company (Niemcy) Arno Duran w swojej prezentacji pokazał próbki zdjęć satelitarnych na okupowanym terytorium Ukrainy, które jednoznacznie identyfikują rodzaje wrogiego sprzętu kraju agresora. Arno podkreślił absolutne znaczenie wysokiej jakości szczegółowych zdjęć, w szczególności dla potrzeb wojska w kontekście operacji OAT.

Niedługo potem rzecznik AIRBUS (Francja) Jean Louis Bellan przedstawił prezentację na temat nowych obiektów AIRBUS, które będą dostępne wraz z startem konstelacji czterech nowych satelitów Pleiades NEO. Dane z tej grupy satelitów zapewnią stały zasięg terytorium z danymi o rozdzielczości 30 cm w ciągu dwóch lat..

W sali Auditorium drugi blok rozpoczął się od powitania weterana branży - pierwszego kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Niepodległej Ukrainy, 1991-2002Anatolija Bondara.

Po przemówieniu gratulacyjnym, Andrzej Meńko z ELANAV LLC, przedstawiciel złotego sponsora konferencji CHCNAV, przedstawił możliwości odbiornika GNSS z bezzałogowymi statkami. Krótko opowiedział o przypadkach badań dna morskiego, pokazał bestseller wśród odbiorców z firmy CHCNAV i zaprezentował platformę LandStar 7.

Dyrektor firmy "KMS" Dmitrij Mizin mówił o nowoczesnych rozwiązaniach dla korporacji Trimble. Mobilne naziemne systemy kartograficzne, systemy obrazowania i skanowania lotniczego, tachometry mechaniczne, odbiorniki GNSS i piloty tridglowe zapewniają pełną jakość danych.

Przedstawiciel firmy JSC System Solutions Michael Turianitsa opowiedział o sieci podstawowych stacji GNSS na Ukrainie, w oparciu o technologie szwajcarskiej firmy Leica Geosystems. Opisał zalety reżimu RTK i podzielił się tajemnicą uniknięcia trudności podczas pracy z systemem stacji.

Wiktor Suszko z E.P.S. LLC, mówił o roli fotogrametrii w nowoczesnych warunkach. Opisał istniejące metody pozyskiwania, zbierania i przetwarzania danych. A także o zastosowaniu otrzymanych produktów - monitorowaniu stanu dróg, agromonitoringu i wizualizacji 3D złożonych obiektów.

Walerij Dajneko z E.P.S. LLC, przedstawił podstawowe i nieuczciwe odbiorniki GNSS dla rolnictwa, fotografii lotniczej, wyznaczenia orientacji kątowej. Mówił także o usługach E.P.S. w dostarczaniu precyzyjnych urządzeń z przewodnikiem.

Dyrektor firmy "GEONIKS" Ołeksandr Pidlisny podzielił się swoim doświadczeniem z ArcGIS i możliwościami znaczących oszczędności w sile roboczej przy tworzeniu planów topograficznych. Jego firma opracowała indywidualnie kursy umożliwiające poznanie wszystkich aspektów oprogramowania ArcGIS.

Sergij Prisiazhny i Nikolaj Yarinovski z Aero3Dengineering dzielili się projektowaniem wysoko-precyzyjnych 3D-modeli w oprogramowaniu Bentley Context Capture. Firma tworzy wizualizacje złożonych obiektów, w tym historyczno-kulturowych, przemysłowych, militarno-historycznych i wszelkich trudno dostępnych miejsc dla ludzi.

Trzeci blok raportów w Sali Kongresowej, został zapoczątkowany przez Jurija Karpińskiego, dyrektora NIIGK, z raportem na temat stanu i problemów mapowania topograficznego na Ukrainie. Zidentyfikował lokalizację mapowania topograficznego w infrastrukturze danych geoprzestrzennych, opisał obecne metody gromadzenia danych geoprzestrzennych i opisał nowe wymagania dotyczące mapowania topograficznego.

Andrzej Czerin z NDIGC w swoim raporcie podkreślił znaczenie danych geoprzestrzennych oraz wagę tworzenia instruktażu danych przestrzennych na Ukrainie. Podano również szczegółowy opis projektu "Stworzenie NIDD na Ukrainie", z warunkami wstępnymi, dokonanymi, strukturą, geoportalem, usługami i wizualizacją przyszłej bazy danych.

W prezentacji przedstawiciela światowej sławy francuskiej firmy Geosys Yurij Pekun opowiadał o precyzyjnym rolnictwie za pomocą przetworzonych zdjęć satelitarnych z firmy. Na podstawie danych geoprzestrzennych GEOSYS może przygotować obszary mapowania nawozów, codziennego monitorowania upraw i globalnego monitorowania (z danymi archiwalnymi), a także oferuje interfejs programowania aplikacji (API).

Jewgen Tarnapolski z Kijowskiego Instytutu Stosunków Lądowych zademonstrował wyniki badania sieci geodezyjnej miasta Kijowa i wyniki jego odbudowy. Przedstawił rozwój Instytutu - geoportalu miasta Kijowa, z opisem procesu uzyskiwania informacji geoprzestrzennych z portalu, wyników pracy i korzyści z korzystania z portalu.

Ołeksandr Kwitka z Agrodrones mówił o usługach firmowych w dziedzinie przemysłu i architektury. Pokazał próbki otrzymanych ortofotomap i wizualizacji 3D, opowiedział o korzyściach płynących z pracy z Agrodrones.

Ołeksij Domanski, zastępca dyrektora LLC "Company TVIS" opowiedział o działaniach firmy w zakresie zdjęć satelitarnych i zatrzymał się szczegółowo na temat strzelania UAV prowadzonego przez firmę. Mówił o metodach pozyskiwania danych i procesie pozyskiwania ortofotomapy, cyfrowego modelu ulgi i wizualizacji 3D.

Jewgen Wasilenko z Rady Ochrony Środowiska w Krzyworizhia opowiedział o doświadczeniach związanych z monitorowaniem środowiska zamkniętych niedostępnych obiektów Północnego Rządu Korei i klasyfikacją rodzajów pokrycia terytorium, problemami i perspektywami stosowania metod zdalnych.

Anton Gorpinicz z „Winaerohis” powiedział trudności napotykanych przez profesjonalistów, jak potężnym strzale z UAV oraz czynników, które wpływają na jakość i dokładność zapisu i jakości otrzymanych danych.

Anastasia Tiszajewa z „VISICOM” mówiła o możliwości automatycznego deszyfrowania terenu, zabudowanych z pomocą splotowych sieci neuronowych.

Podczas konferencji odbyły się trzy quizy na temat „Czy znasz Ukrainę?”, gdzie uczestnicy musieli nazwać miasto lub terytorium na podstawie zdjęcia satelitarnego. Zwycięzcy otrzymali pamiątkową pamiątkę w postaci napędu USB od TVIS.

Po raz drugi w ramach konferencji odbył się konkurs projektów GIS, w którym odbyło się 9 prac projektowych KNUBA, Dniprokosmos, Aero3Dengineering, Kijowski Instytut Relacji z Ziemią (KIZV), Instytut Ekologii Ewolucyjnej, Centrum Badań Kosmicznych. Departament Geoinformatyki i Fotogrametrii KNUBiA przedstawił modelowanie geoinformacyjne lokalizacji elektrowni słonecznych na terytorium Ukrainy oraz ocenę wydajności procesów wymiany miasta Połtawy. Centrum Badań Aerospace Ziemi stworzyło mapę rozmieszczenia i dynamiki osuwisk w strefie Dniepru w Kijowie oraz oceniło zmiany w rozwoju społeczno-gospodarczym Ukrainy na podstawie zdjęć kosmicznych. Instytut Ekologii Ewolucyjnej ocenił wpływ na środowisko zejścia złoża elektrowni jądrowej Chornobyl w latach 2014–2017 metodami GIS. Dniprokosmos SE uruchomił system GIS do monitorowania środowiska w Dnipro. OIC przedstawił geo-portal Kijowa. Sergiy Ostapchuk przedstawił kartę autora, która zawierała informacje o atrybutach i ilustrowała życie studenckie jego grupy na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. T.Szewczenka.

Zwycięzca został wyłoniony przez sponsorów w drodze głosowania. Główna nagroda w wysokości 5000 UAH została przyznana projektowi przez Aero3Dengineering. Projekt jest trójwymiarowym modelem geoinformacyjnym w skali 1: 1 Parku Narodowego Mezhigorye ze średnią dokładnością modelu do 0,05 m. Model 3D jest przyjazny dla przeglądarki i dostępny na stronie internetowej www.mnp.org.ua

Po południu odbyła się krótka aukcja charytatywna na sprzedaż kalendarza A0, właśnie wydrukowanego na ploterze, ze zbiorczym zdjęciem uczestników konferencji na schodach hotelu. Wszystkie fundusze zostały natychmiast przekazane do jednostki wojskowej chroniącej naszą ojczyznę na wschodzie. Właścicielem zdjęcia został Sergej Władimirow z Kailas-K LLC, ponieważ zaoferował najwyższą cenę za kalendarz.

Pod koniec konferencji tradycyjnie odbyła się "Loteria kosmiczna", w której wzięło udział 20 zestawów nagród sponsorskich dla uczestników. Główną nagrodą w loterii - drukarka laserowa / MFD ogólnego sponsora KM - wygrał Lwowski Państwowy Przedstawiciel Pan Vladimir lisovporyadnoyi wyprawy luminescencji.

„Dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji za zaufanie i poparcie branży GIS na Ukrainie - mówił Oleś Jasiński, dyrektor TVIS - pomimo obecnej trudnej sytuacji na rynku, eksperci nie przechodzą tego zdarzenia i wspierali nas. Chciałbym wyrazić szczególne podziękowania za wybitną pracę sponsorów i partnerów naszej konferencji. Bez ich udziału nasz zespół nie byłby w stanie utrzymać tego wydarzenia na odpowiednim poziomie. Zapraszamy wszystkich do spotkania w 2019 roku! "