Головна

Розробка проектів землеустрою зі встановлення меж населених пунктів

    Компанія «ТВІС» пропонує свої послуги з розробки проектів землеустрою зі встановлення меж населених пунктів.

    Для чого вони потрібні? З часу розробки проектів формування територій сільських, селищних рад (1991-1992) пройшли значні зміни у житловій, виробничій та громадській забудові. Великі масиви цих земель залишились сьогодні поза юридичними межами сіл, селищ та міст. Крім того, методика розробки останніх не передбачала включення у межі населених пунктів значних територій виробничого призначення, існуючих на той час (господарчі двори, ферми тощо).

                    
      Для вирішення проблем територіального самозабезпечення місцевої громади (а разом із тим – збільшення бази оподаткування і, як результат – доходної частини бюджету) необхідно чітко визначити  та юридично закріпити  межу населеного пункту, яка сформувалась як фактична на момент складання проекту, а також врахувати перспективи розвитку населених пунктів на найближчу перспективу. Це забезпечить реалізацію прав територіальної громади з регулювання земельних відносин на території, яка є просторовим базисом громади

       Як юридично обґрунтувати зміну меж? Підставою для встановлення меж населеного пункту у збільшеному (зміненому) розмірі у порівнянні з Проектами формування територій сільських, селищних рад  може бути або новий Генеральний план або Схема землеустрою та техніко-економічне обґрунтування використання і охорони земель населеного пункту.

       Відповідно до ст. 173 Земельного кодексу України проекти   землеустрою   щодо   зміни  меж  населених  пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів. В той же час, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України №5003-VI від 21.06.2012 передбачає, що межі населених пунктів, не встановлені в натурі (на місцевості) на час набрання чинності цим Законом за проектами землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень, можуть бути встановлені без розроблення (зміни) генеральних планів населених пунктів. Площа населених пунктів у такому разі має відповідати тій, що зазначена у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтуваннях використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень.

      Якщо на населений пункт відсутні новий генеральний план та схема землеустрою, наша компанія може розробити в комплексі Схему землеустрою та техніко-економічне обґрунтування використання і охорони земель населеного пункту та Проект встановлення його межі.                    
      Робота зі встановлення меж виконується на базі геоінформаційних технологій та з використанням актуальних ортотрансформованих космічних знімків.         

      
 
Main page info@tvis.com.ua Search info@tvis.com.ua Search