Модулі GeoMedia Друк e-mail

Основні модулі GeoMedia:
 
GeoMedia Image
- розширені можливості по реєстрації і підвищенні якості зображень безпосередньо в  GeoMedia, динамічна обробка та можливість збереження результату для подальшого картографічного виробництва.

GeoMedia Grid
- створення Цифрових Моделей Рельєфу на основі горизонталей та точок висот, розрахунок кута нахилу, напряму стоку, поєднання декількох слоїв та створення на їх основі єдиної поверхні, векторизація отриманих результатів.

GeoMedia Terrain
- створення Цифрових Моделей Місцевості, розрахунок кута нахилу,  напряму стоку,  побудова профілів по заданій користувачем лінії, редагування окремих вершин моделі, експорт кінцевого результату в TIN або GRID модель

GeoMedia  3D
- робота в  3D, перегляд результатів просторового аналізу із  GeoMedia Grid  і  GeoMedia Terrain, "створення прольотів"

GeoMedia Transportation
- управління маршрутами, побудова мережі, управління ключовими точками, редактор поворотів, аналіз маршрутів, найкращий маршрут, знайти найблищу ціль, генерація маршрутних листів
GeoMedia Parcel Manager
- інструментарій для створення, маніпуляції і супроводження інформації про земельні ділянки і їх межі. Розподіл та  обєднання ділянок, запити до БД, вирівнювання і трансформування
GeoMedia MapPublisher
- робота з картографічними даними, не міняючи вихідні дані; автоматичний пошук конфліктів стилю і символіки; розширений інструментарій для роботи з символами; скриття частини об'єктів з карти; зміна індивідуальних символів одного класа об'єктів.
GeoMedia Transcation Manager
- спроєктований для організацій, в яких працює багато користувачів, одночасно підтримуючих та редагуючих корпоративні моделі просторових даних. Модуль надає функціональність по управлінню довгими транзакціями, версійністю і історією даних в GeoMedia Professional.
 
Main page info@tvis.com.ua Search info@tvis.com.ua Search