Головна Новини Компанія ІСТ АГРО СЕРВІС виступить срібним спонсором конференції «Новітні технології ГІС та ДЗЗ в Україні».

Компанія ІСТ АГРО СЕРВІС виступить срібним спонсором конференції
«Новітні технології ГІС та ДЗЗ в Україні».

alt

Компанія ІСТ АГРО СЕРВІС заявила про бажання стати срібним спонсором одного з найбільших заходів у сфері ГІС та ДЗЗ - конференції «Новітні технології ГІС та ДЗЗ в Україні», яка відбудеться 23-24 квітня 2014 р. у Києві.

Напрямки діяльності компанії ІСТ АГРО СЕРВІС:
alt

  • Проведення технологічного, технічного і ІТ аудитів. Накопичення і систематизація даних компанії. Обстеження елементної бази (поля, МТП і інша інфраструктура) визначеного господарства компанії профільними спеціалістами. Аналіз існуючих процесів управління виробництвом. Результати попереднього аналізу і план подальших робіт.
  • GPS-обміри контурів полів. Обміри виконуються мобільними комплексами, обладнаними GPS приймачем, який дозволяє проводити обміри з абсолютною точністю сигналу до 20 см (коригується OmniStar XP/HP).
  • Відбір ґрунтових зразків з використанням GPS-керованої системи. Відбір проб ґрунту здійснюється професійними GPS-керованими ґрунтовими автоматичними пробовідбірниками Nietfeld 2005 (глибина відбору від 10 до 30 см). Схеми та процедури відбору відповідають вимогам державних та міжнародних стандартів.
  • Якісний лабораторний аналіз ґрунтових зразків. Створюється найпродуктивніша агрохімічна лабораторія в Україні. Високий контроль якості (ISO/IEC 17025:2005). Комплексний аналіз властивостей ґрунтів на 20 і більше агрохімічних і фізико-хімічних показників. Контроль якості макро і мікро добрив, насіння, кормів та інших матеріалів на відповідність з вимогами регламентів і вимог замовників.
  • Створення електронних агрохімічних картограм. На основі результатів лабораторних випробувань відібраних зразків ґрунту за допомогою спеціального ГІС програмного забезпечення по кожному полю створюються інтерпольовані агрохімічні картограми (за умови, що відбір проб ґрунту було проведено з використанням GPS керованої системи).
  • Розроблення рекомендацій. Оцінка ґрунтово-кліматичних умов і потенціалу конкретного поля. Розроблення економічно ефективних рекомендацій з планування структури посіву культур, планових урожайностей, технологій обробітку ґрунту, систем удобрення і захисту культур. Рекомендації розробляються експертами з України, США, Канади і Європи.
  • Агрономічний супровід. Консультативне супроводження виконання рекомендацій на полях.Аналіз ефективності впровадження технологій і рекомендації щодо подальшого розширення.
  • Системи моніторингу і контролю. Рекомендації по оптимізація системи GPS-моніторингу, впровадження системи контролю використання ТМЦ при польових роботах, впровадження системи кадастрового обліку земельних ділянок. Інтегрування систем моніторингу і контролю в облікову систему 1С.
  • Послуги по провадженню елементів точного землеробства. Чітке визначення цілей і формування стратегії впровадження елементів точного землеробства. Розробка довготривалих планів по впровадженню точного землеробства. Рекомендації по можливій модернізації МТП. Рекомендації по придбанню необхідної техніки і обладнання.


     www.istagroservice.com.ua 
Main page info@tvis.com.ua Search info@tvis.com.ua Search