Друк e-mail

Використання космічних знімків в охороні природи та екологічному моніторингу

У ході своєї економічної діяльності людство з кожним роком все сильніше перетворює природу нашої планети. Ростуть і захоплюють все нові території міста. Все нові дороги ділять колись єдині природні території на ізольовані фрагменти. Розчиняються або перетворюються в пасовища нові землі. Вирубки повністю змінюють лісові ландшафти - древні ліси на величезних територіях змінюються одноманітними листяними молодняками або посадками якоїсь однієї породи дерев. У занадто сухому або холодному кліматі лісу після рубки нерідко не відновлюються зовсім. Осушуються болота, що живили річки. Множаться території, зайняті кар'єрами, шахтами, буровими, промисловими та побутовими звалищами, забруднені нафтопродуктами або пошкоджені викидами промислових підприємств.

При цьому все менше місця залишається для дикої природи. Все важче знайти не перетворені людиною ландшафти. Порушені діяльністю людини території, як правило, набагато гірше справляються з підтримкою екологічного балансу. В результаті змінюється гідрологічний режим: паводки стають більш руйнівними, а в межень води не вистачає. Перетворені землі нерідко деградують, піддаються ерозії та засоленню. Нерідко місцевий клімат стає більш сухим або вологим. Причиною глобальних змін клімату також вважають порушення балансу вуглецю. На грань вимирання поставлені тисячі видів тварин і рослин, багато десятків тисяч зустрічаються все рідше і рідше.

Багато згаданих проблем актуальні й для нашої країни. Необдумане освоєння природних ресурсів у радянський час завдали величезної шкоди українській природі. Сьогоднішня сировинна орієнтація української економіки веде до поглиблення проблем і докорінного перетворення все нових природних територій.

Актуальні екологічні проблеми:

 • виявлення та взяття під охорону збережених природних територій;
 • збереження природних ландшафтів;
 • охорона рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин;
 • екологізація (зменшення негативних наслідків) господарської діяльності;
 • протидія найбільш руйнівним і екологічно необгрунтованим господарським проектам;
 • боротьба з незаконним природокористуванням.

Однак більшість цих завдань неможливо вирішити без знань про стан природних територій, про процеси, що відбуваються на них та про господарську діяльність людини. У цьому плані охорона природи до недавнього часу, як правило, перебувала в нерівному положенні з галузями економіки, що експлуатують природні ресурси. Відсутня система збору та накопичення природоохоронної інформації аналогічна лісо- або землеустрою, системі геологорозвідки.

Космічний моніторинг для вирішення екологічних завдань

Використання засобів дистанційного зондування дозволяє отримувати актуальну, повну та достовірну інформацію про стан природного середовища та про господарську діяльність на будь-якій найвіддаленішій території. Сучасні засоби космічної зйомки дозволяють одержувати однорідну та однакову за якістю інформацію одноразово для великих територій, що практично недосяжно при будь-яких наземних обстеженнях. Важливою властивістю інформації, що отримується з космічних знімків, є її незалежність від будь-яких спроб приховування інформації або обмеження доступу до неї (що не рідкість, коли мова заходить про екологічний контроль господарської діяльності).

Найбільш ефективно дані космічної зйомки використовуються для вирішення наступних природоохоронних завдань:

 • виявлення цінних природних територій, що потребують охорони. Проектування особливо охоронюваних природних територій (ООПТ);
 • виявлення потенційних місць проживання рідкісних і охоронюваних видів тварин і рослин. Оцінка чисельності рідкісних видів тварин;
 • моніторинг господарської діяльності, в тому числі незаконної, яка може завдати шкоди ООПТ і інших цінних природних територій або рідкісним і видів, що охороняються тварин і рослин;
 • оцінка впливу різних видів господарської діяльності (будівництво, лісозаготівлі, видобуток корисних копалин) на природні ландшафти. Картографування територій, порушених в результаті господарської діяльності (забруднених нафтопродуктами, пошкоджених промисловими викидами, зайнятих кар'єрами та відвалами при видобутку корисних копалин);
 • моніторинг пожеж на природних територіях.
 
Main page info@tvis.com.ua Search info@tvis.com.ua Search